Anmelden

Diagnóza: Stav po subtotálnej resekcii medulobalstómu, stp. prechodnej potrebe SHUNT-u pre hydrocefalus , konvergetný strabizmus pravého oka, dyzartria ťažkého stupňa, centrálna lézia n VII lsin, kvadruparéza so svalovou hypotóniou, oploštenie thorakálnej kyfózy, hypotónia axiálneho svalstva

Funkčný stav pacienta pri prijatí:

Pacient je pri vedomí, orientovaný, výzve aktívne vyhovie-od posledného vyšetrenia pozorujeme výrazný mentálny progres: Dominik aktívne spolupracuje, komunikuje: hoci ťažko dyzartricky koherentne odpovedá na kaldené otázky s latenciou.

Hlava: očné štrbiny symetrické, strabismus convergens, l.dx ,  fotoreakcie symetricky výbavné, nystagmus nezachytený, bez epileptickej aktivity, inervácia tvárového nervu asymetrická, centrálna lézia l.sin. Krk: bez zjavného paravertebrálneho spazmu, pulzácie aa. carotides bilat súmerné, KK: kvadruparéza so svalovou hypotóniou, reflexy symetricky výbvavné, nižšie. PJI na DKK symetricky prítomné. Brucho voľne priehmatné, nbeolestivé, peristaltiku auskultujem. Chrbtica:  oploštenie thorakálnej kyfózy, hypotónia axiálneho svalstva. Usedí aj bez opory, postoj s oporou, chôdza s oporou je schopný urobiť niekoľko krokov na širšej báze.

Rehabilitačná liečba:

Po vstupnom vyšetrení a kineziologickej analýze bol navrhnutý individuálny rehabilitačný program.

Na zníženie prejavov neuro-ortopedických a pohybových porúch, i porúch koordinácie sa v ADELI Medical Center uskutočnila za stacionárnych podmienok komplexná intenzívna rehabilitačná liečba.

Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý komplex neurofyziologických cvičení zameraný na normalizáciu svalového napätia svalov trupu a končatín a na zvýšenie svalovej sily, zahŕňajúc proprioceptívnu neuro-muskulárnu facilitáciu (metóda PNF), rozvíjanie fyziologických pohybových stereotypov a tiež termo-kontrastnú terapiu zameranú na zlepšenie mikrocirkulácie krvi a trofiky tkanív.

V rámci každodennej rehabilitácie bola tiež  vykonaná klasická masáž celého tela a končatín (trvanie procedúry: 60minút).

Na zvýšenie efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté doplňujúce terapie: ulatrazvuk, manuálna terapia chrbtice a kĺbov horných/dolných končatín, normobarická oxygenácia, intenzívna  logopédia, kryo- kontrastná terapia, rašelina, integratívny  biofeedback, ergoterapia, spider terapia .

Výsledky liečby:

Ako výsledok rehabilitačnej liečby boli v stave pacienta zistené nasledujúce zlepšenia:

Odporúčania:

Po ukončení rehabilitačného pobytu sa odporúča:

Za účelom upevnenia a zlepšenia dosiahnutých výsledkov sa odporúča opakovanie rehabilitačnej liečby „ADELI“ po 3 až 5 mesiacoch.

S úctou,

Feedback abgeben

Sie sind nicht angemeldet, hier klicken um sich anzumelden.


Ihre Formularabsendung wird lediglich zur internen Verwendung und Optimierung gespeichert. 2 Monate nach der Absendung wird dieses wieder gelöscht.