Anmelden

Diagnóza : Hypotonický syndróm ľahšieho stupňa

E geminnis II

GMFCS I stupňa

RA: brat dvojča tiež rehabilituje v ADELI, inak bezvýznmaná

OA: Dieťa s rizikovej gravidity, matka s vrodeným trombofilným stavom, IVF, KET, z dvojčiat, narodené plánovanou sekciou v 38 tt, 3450g, 50 cm, AS 9/10, po narodení icterus bez osvitu, vo fbruári 2023 hospitalizovaný pre tonické extenzie trupu. Stav uzavretý ako sekundárne pri GER, USG mozgu negat, Má dyskraniu.

AA: negat

EA: negat

Funkčný stav pacienta pri prijatí:

Pacient je pri vedomí, sleduje , fixuje, kardio-pulmonálne kompenzovaný, bez prejavov intrkraniálnej hypertenzie , bez meningeálenho dráždenia, bez epileptickej aktivity.Hlava,dyskrania, bez známok vonkajšej traumy, očné štrbiny symetrické, bulby v strednom postavení, pohyblivé všetkými smeri, fotorekcia výbavná, nystagmus neprítomný , inervácia tvárového nervu symetrická Krk súmerný, bez defromít,pulzácie karotických artérií symetricky hmatám , štítna žľaza nezväčšená .Na končatinách klinicky dominuje hypotónia s mierne pravoostrannou prevahou, RŠO sym, bez kontrakúr.Brucho voľne priehmatné, nebolestivé. Chrbtica : hypotónia axiálneho svalstva.

Vývojové reakcie:

I : aktívne sa prevaľuje,slabšie nakročenie

II : priťahuje sa do sedu, hlava balansuje mierne do anteflexie, mierna TH kyfóza

III : semiextenzia až vyššie ťažisko

IV : sym. Kineziologicky III trim

V : vzopretie v závese po axilami

Rehabilitačná liečba:

Po vstupnom vyšetrení a kineziologickej analýze bol navrhnutý individuálny rehabilitačný program.zameraný predovšetkým na posilnenie axiálneho svalstva,základné pohybové vzorce, plazenie, štvornožkovanie v skíženom vzore, šikmý sed., vertikalizácia, stabilita

Na zníženie prejavov neuro- pohybových porúch, sa v ADELI Medical Center uskutočnila za stacionárnych podmienok komplexná intenzívna rehabilitačná liečba.

Každodenná rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý komplex neurofyziologických cvičení zameraný na normalizáciu svalového napätia svalov krku, šije , trupu a končatín a na zvýšenie svalovej sily, zahŕňajúc proprioceptívnu neuro-muskulárnu facilitáciu (metóda PNF), rozvíjanie fyziologických pohybových stereotypov Doplnené masáže, klasická, stimulačná, celotelová,masáž refelxných zón chodidiel, orofaciálna stimulácia., oxygenoterapia, biolampa, magnetoterapia, hydroterapia.

Epikríza a odporúčania:

Dieťa s vyššie uvedenou anamnézou aboslvovalo pobyt bez komplikácií.- 1 týždeŇ bolo dieťa veľmi lakrimózne, neskôr sa adaptovalo.

Tonizované axiálne svalstvo ako aj svalstvo končatín. , Nácvik pozície na 4, štvornožkovanie v skríženom stereotype, nácvik vstávanie cez rytiera, vertiklaizácia s prednou oporou, nácvik jemnej motoriky. Dieťa sa začalo vertiklaizovať v postielke

Počas pobytu v našom centre, pozorovať posilnenie brušného svalstva, zlepšenie prenosu váhy. Mama poučená o potrebe intnezívnej rehabilitácie aj v domácom prostredí poučení o základoch Vojtovej metódy. Dieťa sa vyvíja správne, hodnotíme ho ako veľmi perspektívne do budúcna.

S úctou,

MUDr. Peter Oríšek

Odborný garant

Feedback abgeben

Sie sind nicht angemeldet, hier klicken um sich anzumelden.


Ihre Formularabsendung wird lediglich zur internen Verwendung und Optimierung gespeichert. 2 Monate nach der Absendung wird dieses wieder gelöscht.