Anmelden

Diagnóza : Hypotonický syndróm s RŠO l.dx prevahou

E geminnis II

GMFCS I stupňa

RA: brat dvojča tiež rehabilituje v ADELI, inak bezvýznmaná

OA: Dieťa s rizikovej gravidity, matka s vrodeným trombofilným stavom, IVF, KE, z dvojčiat, narodené plánovanou sekciou v 38 tt, 2840g, 49 cm, AS 9/10, po narodení bez icterus, bez FT, pre dyskraniu, hypotoniu a zaostávanie vývoja sledovaný neurológom, preferuje pravú hornú končatinu

AA: negat

EA: negat

Funkčný stav pacienta pri prijatí:

Pacient je pri vedomí, sleduje, fixuje, kardio-pulmonálne kompenzovaný, bez prejavov intrkraniálnej hypertenzie, bez meningeálenho dráždenia, bez epileptickej aktivity. Hlava, bez známok vonkajšej traumy, očné štrbiny symetrické, bulby v strednom postavení, pohyblivé všetkými smeri, fotorekcia výbavná, nystagmus neprítomný, inervácia tvárového nervu symetrická. Krk súmerný, bez defromít, pulzácie karotických artérií symetricky hmatám, štítna žľaza nezväčšená. Na končatinách klinicky dominuje hypotónia s mierne pravoostrannou prevahou, RŠO sym, bez kontrakúr. Brucho voľne priehmatné, nebolestivé. Chrbtica: hypotónia axiálneho svalstva.

Vývojové reakcie:

I : aktívne sa prevaľuje,slabšie nakročenie

II : priťahuje sa do sedu, hlava balansuje mierne do anteflexie, mierna TH kyfóza

III : semiflexia až semiextenzia, ĽHK voľnejšia

IV : tendencia k flexii PHK

V : digitigrádna tendencia bilat v závese po axilami

Rehabilitačná liečba:

Po vstupnom vyšetrení a kineziologickej analýze bol navrhnutý individuálny rehabilitačný program zameraný predovšetkým na posilnenie axiálneho svalstva, základné pohybové vzorce, plazenie, štvornožkovanie v skíženom vzore, šikmý sed.

Na zníženie prejavov neuro- pohybových porúch, sa v ADELI Medical Center uskutočnila za stacionárnych podmienok komplexná intenzívna rehabilitačná liečba.

Každodenná rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý komplex neurofyziologických cvičení zameraný na normalizáciu svalového napätia svalov krku, šije , trupu a končatín a na zvýšenie svalovej sily, zahŕňajúc proprioceptívnu neuro-muskulárnu facilitáciu (metóda PNF), rozvíjanie fyziologických pohybových stereotypov Doplnené masáže, klasická, stimulačná, celotelová, masáž refelxných zón chodidiel, orofaciálna stimulácia., oxygenoterapia, biolampa, magnetoterapia, hydroterapia.

Epikríza a odporúčania :

Dieťa s vyššie uvedenou anamnézou aboslvovalo pobyt bez komplikácií. Tonizované axiálne svalstvo ako aj svalstvo končatín. , Nácvik pozície na 4, štvornožkovanie v skríženom stereotype, nácvik vstávanie cez rytiera, vertiklaizácia s prednou oporou, nácvik jemnej motoriky.

Počas pobytu v našom centre, pozorovať posilnenie brušného svalstva, zlepšenie prenosu váhy. Mama poučená o potrebe intnezívnej rehabilitácie aj v domácom prostredí poučení o základoch Vojtovej metódy. Dieťa sa vyvíja správne, hodnotíme ho ako veľmi perspektívne do budúcna.

S úctou,

MUDr. Peter Oríšek

Odborný garant

Feedback abgeben

Sie sind nicht angemeldet, hier klicken um sich anzumelden.


Ihre Formularabsendung wird lediglich zur internen Verwendung und Optimierung gespeichert. 2 Monate nach der Absendung wird dieses wieder gelöscht.