Prihlásiť sa
Medicínska ponuka

Terapie

Tu nájdete prehľad terapií ponúkaných v ADELI Medical Center .

Post-Covidový syndróm, známy ako "dlhý Covid", postihuje pacientov, ktorí prežili akútnu fázu COVIDu a stále trpia únavou a inými príznakmi. ADELI Medical Center ponúka takýmto pacientom intenzívny rehabilitačný program, ktorý zahŕňa dýchacie cvičenia, masáže, aromaterapiu a iné.
Reflexná zónová terapia v Adeli Medical Center je metóda stimulácie akupunktúrnych zón pre ďalší rozvoj centrálneho nervového systému.
Terapia s prvkami arteterapie je forma terapie, ktorá do liečby začleňuje výtvarné umenie.
Terapia Omi Vista sa v Adeli Medical Center používa ako účinná metóda liečby rôznych telesných a vývojových porúch.
Hydroterapia v Adeli Medical Center slúži  predovšetkým na zmiernenie sprievodných príznakov ochorení a podporu fyzickej pohody.
Multifunkčná fyzioterapia v Adeli Medical Center je univerzálne zariadenie, ktoré sa používa pre pacientov s neurologickými poruchami.
Vibračná terapia v Adeli Medical Center spočíva v používaní vibračných plošín, ktoré napodobňujú kolísavý pohyb s rôznou intenzitou a imitujú pohyb pri chôdzi.
Biofeedback založený na elektroencefalografii (EEG) sa používa v Adeli Medical Center na posilnenie kognitívnych schopností.
Cieľom logopedickej intervencie v  Adeli Medical Center je zlepšiť rečové schopnosti a komunikáciu pacientov.
Hyperbarická kyslíková terapia v Oxymed Centre Adeli Medical Centra je procedúra, pri ktorej pacienti inhalujú 100 % medicínsky kyslík v prostredí s vyšším atmosférickým tlakom.
Magnetická laserová terapia v Adeli Medical Center je založená na aplikácii pulzujúcich nízkofrekvenčných magnetických polí a polarizovaného svetla z biolampy.
Normobarická oxygenoterapia v Adeli Medical Center je liečebná metóda, pri ktorej pacient inhaluje zmes až 85-90 % čistého kyslíka.
Svetelná terapia Bioptron v Adeli Medical Center je neinvazívna a bezbolestná metóda regenerácie tkaniva a urýchlenia procesu hojenia.
Reflexná zónová terapia v Adeli Medical Center je metóda stimulácie akupunktúrnych zón pre ďalší rozvoj centrálneho nervového systému.
Manuálna terapia je špeciálna forma fyzioterapie, ktorá sa zameriava na liečbu porúch pohybového aparátu. Tu
Fango, parafango a bahenné zábaly patria medzi terapeutické aplikácie používané v  Adeli Medical Center.
Kontrastná terapia studenou a teplou vodou je dôležitým doplnkom k ostatným liečebným metódam v Adeli Medical Center.
V Adeli Medical Center zohráva liečebná masáž celého tela dôležitú úlohu v liečebnom programe.
Ergoterapia je dôležitou súčasťou komplexného liečebného programu v Adeli Medical Center.
Fyzioterapia na neurofyziologickom základe v Adeli Medical Center je dôležitou súčasťou komplexného rehabilitačného programu.
Neurofyziológia v ADELI Medical Center je špecializovaná terapia zameraná na stimuláciu a obnovu centrálneho nervového systému.

Poskytnite spätnú väzbu

Nie ste prihlásený, kliknite sem a prihláste sa.


Váš odoslaný formulár sa uloží len na interné použitie a optimalizáciu. Po 2 mesiacoch od odoslania bude vymazaný.