Prihlásiť sa
O ADELI Medical Center

Rodina ADELI

Rodičovstvo je jedným z najkrajších a najnáročnejších povolaní.Každá fáza tejto cesty prináša nové otázky a ťažké rozhodnutia. 

Otvorené diskusie o problémoch rodičovstva sú však zriedkavé - najmä ak má rodič alebo dieťa ťažkosti alebo bojuje s ochorením. Výsledkom je častejšie vyhorenie rodičov.

V štúdii sa porovnávala skupina rodičov zdravých detí so skupinou rodičov chronicky chorých detí. Zistilo sa, že 36 % rodičov chorých detí vykazovalo klinické príznaky vyhorenia. Vyhorením však trpelo aj 20 % skupiny rodičov zdravých detí.

Tieto výsledky by však nemali byť prekvapujúce, vzhľadom na bremeno zodpovednosti a spoločenský tlak na rodičov. Vyhorený rodič má menej energie a menej trpezlivosti. Bez podpory a pochopenia zvonku môže byť prakticky nemožné znovu nadobudnúť rovnováhu.

V takýchto chvíľach možno nájsť pomocnú ruku v podporných skupinách pre rodičov - nielen profesionálnych, ale aj neformálnych, ktoré si vytvorili samotní rodičia.
Výskumy ukazujú, že podporné skupiny pomáhajú rozvíjať a posilňovať rodičovské zručnosti, pocit sily, príslušnosti k skupine a dokonca aj sebaúctu.

Ako sa hovorí - sila je v skupine. Oplatí sa hľadať a vstupovať do skupín, kde sa cítime dobre a môžeme sa bez obáv podeliť o svoje ťažkosti, obavy, ale aj radosti. Rodičia si niekedy myslia, že zlyhali, ak má ich dieťa problémy. Následne im hanba a rozpaky môžu brániť hovoriť o svojich skúsenostiach s inými rodičmi. Okrem toho môžu nadobudnúť dojem, že ťažkosti majú len oni a že iné rodiny žijú ľahšie a pokojnejšie. Pocit, že iní rodičia majú vynikajúce vzťahy so svojimi deťmi a vedia, čo robiť, keď ich dieťa trpí, a len my sme stratení v skúškach a trápeniach rodičovstva, môže účinne oslabiť náš pocit pohody.

Preto je bezpečná podporná skupina neoceniteľnou skúsenosťou, ktorej sa oplatí zúčastniť. Kontakt s inými nedokonalými rodičmi pripomína opatrovateľom, že nie sú sami a že ostatní rodičia denne zažívajú podobné situácie a výzvy.

Lindström C., Aman J., Norberg A.L. (2010) Zvýšená prevalencia symptómov vyhorenia u rodičov chronicky chorých detí, Acta Paediatrica

Naše programy

Ponúkame komplexný program pre všetky vekové kategórie.

Naše terapeutické programy sú individuálne prispôsobené potrebám našich pacientov.

Poskytnite spätnú väzbu

Nie ste prihlásený, kliknite sem a prihláste sa.


Váš odoslaný formulár sa uloží len na interné použitie a optimalizáciu. Po 2 mesiacoch od odoslania bude vymazaný.