Anmelden

Diagnóza: Stav po polytraume klinicky KCT s evakuáciou SDH F-P l.dx., ľahký organický psychosyndróm, stav po OP fractury stavca Th11- titánová náhrada, mierna anatfelxia v Th, LS

Funkčný stav pacienta pri prijatí: 

Pacientka je pri vedomí, percipuje všetko správne, orientácia správna – menálny status veľmi ľahký organický psychosyndróm, aktívne spolupracuje, kardio-pulmonálne komp., bez prejavov intrakraniálnej hypertenzie, bez meningeálenho dráždenia, bez epileptickej aktivity. Hlava mezocefalická, poklopovo nebolestivá, rana po kraniotómii bez inflamácie resp. secernácie. Očné štrbiny symetrické, bulby v strednom postavení, pohyblivé všetkými smeri, fotorekcia výbavná, nystagmus neprítomný, inervácia tvárového nervu symetrická, reč: percipuje všetko správne, reč bez fatickej poruchy, resp. dyzartrie.  Krk súmerný, bez defromít, pulzácie karotických artérií symetricky hmatám, štítna žľaza nezväčšená. Na končatinách klinicky t č nález bez lateralizácie, bez tonusovej asymetrie.Taxia prst nos symetricky správna, diadochokinéza. Auskultačný nález na hrudníku v norme, brucho mäké, priehmatné, bez hmatnej rezistencie, Romberg II negat, III titubuje ľavostranne. Chodza samostatne možná bez paretických prejavov. Chrbtica: hypotónia axiálneho svalstva, rana po stabilizačnej OP, bez inflamácie resp. secernácie.

Rehabilitačná liečba:

Po vstupnom vyšetrení a kineziologickej analýze bol navrhnutý individuálny rehabilitačný program.

Na zníženie prejavov neuro-ortopedických a pohybových porúch, i porúch koordinácie sa v ADELI Medical Center uskutočnila za stacionárnych podmienok komplexná intenzívna rehabilitačná liečba.

Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý komplex neurofyziologických cvičení zameraný na normalizáciu svalového napätia svalov trupu a končatín a na zvýšenie svalovej sily, zahŕňajúc proprioceptívnu neuro-muskulárnu facilitáciu (metóda PNF), rozvíjanie fyziologických pohybových stereotypov a tiež termo-kontrastnú terapiu zameranú na zlepšenie mikrocirkulácie krvi a trofiky tkanív.

V rámci každodennej rehabilitácie bola tiež  vykonaná klasická masáž celého tela a končatín (trvanie procedúry: 60 minút).

Na zvýšenie efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté doplňujúce terapie: manuálna terapia chrbtice a kĺbov horných/dolných končatín, lokálne ultrazvuk,rašelina i kyrokontrastná terapia ,normobarická oxygenácia, ergoterapia, senzomotorický biofeedback

Výsledky liečby:

Ako výsledok rehabilitačnej liečby boli v stave pacienta zistené nasledujúce zlepšenia:

Odporúčania:

Po ukončení rehabilitačného pobytu sa odporúča:

Za účelom upevnenia a zlepšenia dosiahnutých výsledkov sa odporúča opakovanie rehabilitačnej liečby „ADELI“ po 3 až 5 mesiacoch.

S úctou,

Feedback abgeben

Sie sind nicht angemeldet, hier klicken um sich anzumelden.


Ihre Formularabsendung wird lediglich zur internen Verwendung und Optimierung gespeichert. 2 Monate nach der Absendung wird dieses wieder gelöscht.