Anmelden

Diagnóza: Stav po  kraniocebrálnej traume s potrebou dekompresnej kraniotómie  s rozvojom ťažkého organickeho psychosyndrómu., motoricky spastická pravostranná hemiparéza so šľachovo okosticovou hyperreflexiou a pozitívnymi PJI bilat

 

Funkčný stav pacienta pri prijatí:

 

Pac. je pri vedomí,parciálne orientovaný  , kardio-pulmonálne komp., bez prejavov intrakraniálnej hypertenzie ,  bez meningeálenho dráždenia, bez  epileptickej  aktivity.Hlava asymetrická,pre stp. po kraniotómii l.dx, t.č. bez návratu lebečného krytu. ,  očné štrbiny symetrické, bulby v strednom postavení, pohyblivé všetkými smeri, fotorekcia  výbavná, nystagmus neprítomný , inervácia tvárového nervu symetrická,  :percipuje , reč: jednoslovné odpovede, koherentné .Krk súmerný, bez defromít.pulzácie karotických artérií symetricky hmatám , štítna žľaza nezväčšená .Na končatinách klinicky prítomná spastická pravostranná hemiparéza, akcentovená na PHK, kde v lakti a zápästí vyhadrené flekčné kontraktúry, ruka s flexiou prstov palmárne, prítomná šľachovo okosticovová hyperreflexia.Brucho voľne priehmatné, nebolestivé, peristaltiku auksultujem, .

 

Rehabilitačná liečba:

 

Po vstupnom vyšetrení a kineziologickej analýze bol navrhnutý individuálny rehabilitačný program.

Na zníženie prejavov neuro-ortopedických a pohybových porúch, i porúch koordinácie sa v ADELI Medical Center uskutočnila za stacionárnych podmienok komplexná intenzívna rehabilitačná liečba.

Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý komplex neurofyziologických cvičení zameraný na normalizáciu svalového napätia svalov trupu a končatín a na zvýšenie svalovej sily, zahŕňajúc proprioceptívnu neuro-muskulárnu facilitáciu (metóda PNF), rozvíjanie fyziologických pohybových stereotypov a tiež termo-kontrastnú terapiu zameranú na zlepšenie mikrocirkulácie krvi a trofiky tkanív.

V rámci každodennej rehabilitácie bola tiež  vykonaná klasická masáž celého tela a končatín (trvanie procedúry: 45 minút).

Na zvýšenie efektívnosti neurofyziologických cvičení boli poskytnuté doplňujúce terapie:elektroterapia,  manuálna terapia chrbtice a kĺbov horných/dolných končatín, lokálne ultrazvuk,rašelina i kyrokontrastná terapia ,normobarická oxygenácia, intenzívna logopédia, ergoterapia, biolampa na paravertebrálne svalstvo.

Feedback abgeben

Sie sind nicht angemeldet, hier klicken um sich anzumelden.


Ihre Formularabsendung wird lediglich zur internen Verwendung und Optimierung gespeichert. 2 Monate nach der Absendung wird dieses wieder gelöscht.