Anmelden
Neurorehabilitácia v ADELI Medical Center

Vitajte v ADELI

Adeli Medical Center je medzinárodne uznávané rehabilitačné centrum špecializujúce sa na liečbu pacientov s neurologickými poruchami. Centrum disponuje špecializáciou v oblastiach neurologie, medicínskej rehabilitácie, reumatológie, balneológie, klinickej logopédie a intenzívnej medicíny, aby poskytlo široké spektrum prispôsobených, individuálnych rehabilitačných opatrení.

Centrum ponúka multidisciplinárny koncept, ktorý zaručuje, že pacienti dostanú komplexnú a celostnú liečbu. Lekársky tím tvoria odborníci v oblasti neurologie, ortopédie, terapeuti z rôznych disciplín ako fyzioterapia a ergoterapia, reflexná a manuálna terapia, ošetrovateľky a ošetrovatelia, ako aj medicínski maséri a masérky a podľa potreby aj logopédi.

Centrum lieči pacientov z celého sveta a viacjazyčný starostlivostný tím zabezpečuje, že pacienti majú efektívnu komunikáciu s odborným lekárskym personálom. Od svojho otvorenia v roku 2004 Adeli Medical Center úspešne ošetrilo viac ako 15 000 pacientov z viac ako 64 krajín.

Programy

Optimalizujte svoje zdravie s našimi personalizovanými terapeutickými programami v ADELI Medical Centre, ktoré sú prispôsobené unikátnym potrebám každého pacienta. Od nášho programu BabyMed zameraného na skorú diagnostiku a špecializovanú liečbu novorodencov, až po šité na mieru terapeutické ponuky pre deti a dospievajúcich – pre každú životnú etapu máme správny liečebný program. Zaväzte sa k svojmu zdraviu s našimi veku primeranými terapeutickými riešeniami a podporujte pohodu vašej rodiny.

Diagnózy

Objavte prispôsobené terapeutické možnosti v ADELI Medical Centre, špecializovanom na široké spektrum lekárskych diagnóz. Naše individuálne liečebné plány sú zamerané na optimalizáciu vášho uzdravenia a zlepšenie vášho pohody. S našimi rozmanitými metódami liečby sa snažíme efektívne podporovať vaše zdravie a trvalo zvyšovať vašu kvalitu života.

Terapie

Zažite pokročilé a účinné metódy liečby v ADELI Medical Centre, kde sa špecializujeme na individuálne prispôsobené a klinicky overené terapie, ktoré sú presne prispôsobené osobným požiadavkám našich pacientov. Naše záväzky sú zamerané na váš dlhodobý úspech v oblasti zdravia a na zvýšenie vášho celkového pohody. Spoznajte s nami nové cesty k lepšiemu zdraviu.

Tri stĺpy konceptu ADELI

1. stĺp

Intenzívna a individuálna terapia - Maximálne terapeutické úspechy

V ADELI Medical Centre zažijete intenzívnu a cielenú terapiu, šitú na mieru vašim osobným potrebám. S našou službou non-stop, dennými 6-hodinovými terapeutickými sedeniami a multidisciplinárnym tímom odborníkov stanovujeme nové štandardy v starostlivosti o pacientov a dosahujeme optimálne výsledky liečby. Naše pokročilé, na dôkazoch založené terapeutické metódy a angažovanosť nášho tímu vám umožnia dosiahnuť individuálne zdravotné ciele a významne zlepšiť vašu kvalitu života. Objavte s nami budúcnosť personalizovanej terapie.

2. stĺp

Spoločne silní - Sústredenie sa na rodinnú súdržnosť

V ADELI Medical Centre posilňujeme rodinnú súdržnosť naším konceptom „Spoločne silní“. Poskytujeme komplexnú starostlivosť, ktorá podporuje pacientov a ich príbuzných a sprostredkováva pocit pochopenia a bezpečia. Zažite s nami starostlivosť, ktorá stavia rodiny do centra pozornosti a spoločne pomáha k väčšej sile.

3. stĺp

Celostný prístup - Terapie, kde medicína, človek a najmodernejšia technika sú v harmónii

Objavte terapie v ADELI Medical Centre, kde pokročilá medicínska technika, ľudská starostlivosť a holistické prístupy sú v harmónii. Naše skúsené multidisciplinárne tímy využívajú najnovšie vedecké poznatky na vytvorenie individuálnych terapeutických plánov. Kontinuálna spolupráca expertov a pravidelné ďalšie vzdelávanie zaručujú optimálnu starostlivosť o pacientov na najvyššej úrovni.

Feedback abgeben

Sie sind nicht angemeldet, hier klicken um sich anzumelden.


Ihre Formularabsendung wird lediglich zur internen Verwendung und Optimierung gespeichert. 2 Monate nach der Absendung wird dieses wieder gelöscht.