Prihlásiť sa
Neurologická a fyziologická rehabilitácia

Diagnostické centrum vývoja bábätiek

Ťažiskom našej práce v Diagnostickom centre správneho vývoja bábätiek je včasné zistenie možného nesprávneho vývoja a nájdenie terapeutického riešenia. V ADELI Medical Center chápeme význam včasnej a presnej diagnostiky vývoja dieťaťa a zasadzujeme sa za individuálnu a maximálnu podporu vývoja každého dieťaťa.

Naša filozofia diagnostiky

Zameranie na vývoj v ranom detstve

Naším cieľom je v najväčšj možnej miere podporiť vývoj detí s oneskoreným alebo zameškávajúcim vývojom. Je to možné len cestou včasnej diagnostiky a včasnej terapeutickej podpory - skorej terapeutickej intervencie. Vývojová diagnostika v ADELI Medical Center prijíma deti od 28. dňa života. a vykonáva ju skúsený tím odborníkov.

Interdisciplinárny tím pre vývojovú diagnostiku

Náš interdisciplinárny tím zložený z odborníkov v oblasti raného detského vývoja úzko spolupracuje, aby sa deťom dostalo komplexného hodnotenia a podpory. Táto spolupráca nám umožňuje pozrieť sa na vývojové procesy z rôznych uhlov pohľadu a vytvoriť individuálne prispôsobené stratégie podpory.

Náš záväzok voči deťom a ich rodinám

Chápeme, že vývoj dieťaťa je nielen zdravotnou, ale aj emocionálnou výzvou pre celú rodinu. V Diagnostickom centre vývoja bábätiek ponúkame rodičom a príbuzným komplexné poradenstvo a podporu. Naším cieľom je vytvoriť dôvernú a otvorenú atmosféru, v ktorej sa rodiny cítia pochopené a podporované.

V Diagnostickom centre vývoja bábätiek v ADELI Medical Centre sme hrdí na to, že vytvárame prostredie, v ktorom deti a ich rodiny dostávajú tú najlepšiu možnú podporu pre zdravý vývoj a rovnako sa tešíme výsledkom, ktoré spoločne dosahujeme!

Pre ďalšie informácie alebo dohodnutie konzultácie nás neváhajte kontaktovať.

Poskytnite spätnú väzbu

Nie ste prihlásený, kliknite sem a prihláste sa.


Váš odoslaný formulár sa uloží len na interné použitie a optimalizáciu. Po 2 mesiacoch od odoslania bude vymazaný.