Prihlásiť sa
Neurologická a fyziologická rehabilitácia

Koncept ADELI

ADELI Medical Center je medzinárodne uznávané rehabilitačné centrum, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými diagnózami.

1. pilier

Intenzívne a individuálne

2. pilier

Súdržnosť rodiny

3. pilier

Celostné terapie

Od otvorenia centra v roku 2004 sa v ADELI úspešne rehabilitovalo viac ako 20 000 pacientov zo 68 krajín sveta. Vďaka multidisciplinárnemu prístupu a rôznosti terapií ponúka ADELI Medical Center výnimočne komplexnú a zvlášť účinnú rehabilitáciu.

Koncept ADELI - to je viac ako len rehabilitačný program! Je to lúč nádeje a zdroj odvahy pre pacientov a ich rodiny, ktorí čelia životným výzvam. Vďaka individuálnemu prístupu, ktorý sa zameriava na individuálne potreby každého človeka, sľubuje koncepcia zlepšenie kvality života pacientov a podporu na ceste k nezávislosti.

Prvý pilier, "Intenzívna a individuálna terapia", znamená neochvejnú vieru v schopnosť pacienta prekonať samého seba a dosiahnuť svoje ciele. V atmosfére dôvery a povzbudenia zaručuje ADELI Medical Center, že každý krok na ceste k uzdraveniu je náročný, ale dosiahnuteľný.

Druhý pilier "Silní spolu - zameranie na súdržnosť rodiny" uznáva silu súdržnosti a lásky, ktorá robí rodiny jedinečnými. Aktívnym zapojením príbuzných do procesu terapie vytvára táto koncepcia podporné prostredie, v ktorom môže celá rodina spoločne rásť a prosperovať.

Tretí pilier "Holistický prístup predstavuje harmóniu medicíny, ľudí a najmodernejších technológií". Tím ADELI Medical Centra je neochvejne odhodlaný byť vždy na čele rehabilitačných techník a metód. To zaručuje, že pacienti dostanú najlepšiu možnú liečbu a pokročia na svojej osobnej ceste k uzdraveniu.

Koncept ADELI je zdrojom inšpirácie a odvahy, ktorý povzbudzuje pacientov a ich rodiny, aby sa zapojili do procesu rehabilitácie. Ponúka nádej a dôveru a ukazuje, že napriek ťažkostiam a výzvam, ktoré môže život priniesť, má každý človek potenciál žiť plnohodnotný a samostatný život.

3 piliere koncepcie ADELI

1. pilier

Intenzívna a individuálna terapia - maximálne úspechy terapie

Ponúkame vysoko intenzívnu a účinnú terapiu založenú na individuálnych potrebách a cieľoch pacienta. Vďaka nepretržitej starostlivosti, 6 hodinám dennej terapie a multidisciplinárnemu tímu je ADELI Medical Center výnimočným zariadením, ktoré dosahuje optimálne výsledky pre svojich pacientov. Kombinácia najmodernejších terapeutických prístupov, vedecky podložených metód a oddaného personálu robí z ADELI Medical Center jedinečné zariadenie, v ktorom môžu pacienti dosiahnuť svoje osobné ciele a zlepšiť kvalitu svojho života.

2. pilier

Spolu sme silní. Zameriavame sa na súdržnosť rodiny

Prostredníctvom druhého piliera koncepcie "Silní spolu - zameranie na súdržnosť rodiny" ponúkame komplexnú a holistickú starostlivosť o pacientov a ich rodiny. Rôzne aspekty tohto piliera pomáhajú zabezpečiť, aby sa rodiny v ADELI Medical Center cítili podporované, pochopené a v dobrých rukách.

3. pilier

Ponúkame holistický prístup, terapie, pri ktorých sú medicína, ľudia a najmodernejšie technológie v harmónii

V treťom pilieri "Holistika - terapie, v ktorých sú medicína, ľudia a najmodernejšie technológie v harmónii" ponúkame kombináciu najmodernejších technológií, holistických terapeutických prístupov a kvalifikovaného multidisciplinárneho odborného personálu. Dlhoročné skúsenosti centra, integrácia najnovších výsledkov výskumu, individuálne terapeutické plány, ako aj úzka spolupráca s odborníkmi a pravidelné ďalšie vzdelávanie personálu sú zárukou, že pacienti dostanú tú najlepšiu možnú starostlivosť a liečbu.

Naše programy

Ponúkame komplexný program pre všetky vekové kategórie.

Naše terapeutické programy sú individuálne prispôsobené potrebám našich pacientov.

Poskytnite spätnú väzbu

Nie ste prihlásený, kliknite sem a prihláste sa.


Váš odoslaný formulár sa uloží len na interné použitie a optimalizáciu. Po 2 mesiacoch od odoslania bude vymazaný.