Prihlásiť sa
Právna stránka

Zrieknutie sa zodpovednosti

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et.

Spoločnosť Alpha H.R. s.r.o. sa zaväzuje udržiavať túto webovú stránku aktuálnu a presnú. Ak však narazíte na niečo neaktuálne alebo nesprávne, budeme vám vďační, ak nás o tom budete informovať. Upozornite, prosím, na to, kde na stránke ste si danú informáciu prečítali. My sa o to potom čo najskôr postaráme. Svoje pripomienky posielajte na adresu: info@adelicenter.com.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z nepresnosti alebo neúplnosti, ani za stratu alebo šírenie informácií prostredníctvom internetu, ako napríklad prerušenie alebo prerušenie. Pri používaní internetových formulárov sa snažíme minimalizovať počet požadovaných polí. Spoločnosť Alpha H.R. s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z použitia údajov, rád alebo nápadov odporúčaných alebo pochádzajúcich od spoločnosti Alpha H.R. s.r.o..

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci svojej odpovede alebo žiadosti, sa použijú len v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Alpha H.R. s.r.o. prijme všetky primerané opatrenia na ochranu svojho systému pred akoukoľvek formou nezákonného použitia. Spoločnosť Alpha H.R. s.r.o. bude na tento účel zavádzať vhodné technológie a organizačné opatrenia s prihliadnutím na súčasný stav techniky. Nenesie však zodpovednosť za priame a/alebo nepriame straty akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú používateľovi webovej stránky v dôsledku nezákonného používania systému tretej strany.

Spoločnosť Alpha H.R. s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré vedie hypertextový odkaz alebo iný odkaz. S produktmi alebo službami ponúkanými tretími stranami sa zaobchádza podľa podmienok týchto tretích strán.

Táto webová lokalita je preto vytvorená v súlade so smernicami WCAG 2.1 úrovne AA. Tieto usmernenia sú medzinárodne uznávanými dohodami o prístupnosti, udržateľnosti, vymeniteľnosti a nájditeľnosti webových stránok.

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu na tejto webovej stránke sú vlastníctvom poskytovateľov tretích strán, ktorí tento obsah umiestnili sami alebo od ktorých má spoločnosť Alpha H.R. s.r.o. licenčnú zmluvu s koncovým používateľom.

Kopírovanie, šírenie alebo akékoľvek iné použitie tohto materiálu nie je povolené bez písomného súhlasu spoločnosti Alpha H.R. s.r.o., ak nie je dohodnuté inak alebo ak nie je v platných právnych predpisoch stanovená výnimka (napr. právo na citáciu), pokiaľ konkrétny obsah neurčuje inak.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s dostupnosťou webovej stránky, neváhajte nás kontaktovať.

Poskytnite spätnú väzbu

Nie ste prihlásený, kliknite sem a prihláste sa.


Váš odoslaný formulár sa uloží len na interné použitie a optimalizáciu. Po 2 mesiacoch od odoslania bude vymazaný.