Prihlásiť sa
Kontakt a pomoc

Prihlasovací formulár na neurorehabilitačný program

Sem môžete zaslať dopyt na naše neurorehabilitačné liečebné programy. Naši skúsení odborníci sú vám k dispozícii, aby vám pomohli s akýmikoľvek otázkami a našli riešenie, ktoré vám bude vyhovovať.


Máte otázky alebo problémy s prihlasovacím formulárom? Náš tím vám rád pomôže vo všetkých záležitostiach.

Zavolajte nám

Napíšte nám e-mail

Spracovanie osobných údajov na účely zdravotnej starostlivosti:

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom tohto formulára žiadosti na účely zdravotnej starostlivosti spracúva správca údajov: Predmetné osobné údaje sú potrebné v rámci predzmluvných vzťahov na uzatvorenie a plnenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a sú spracúvané v súlade so zákonom č. 850 655. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Spracovanie osobných údajov na účely ubytovania:

Ak prostredníctvom tohto formulára žiadosti požiadate aj o ubytovanie, vaše kontaktné údaje a osobné identifikačné údaje uvedené v tomto formulári žiadosti budú použité na poskytnutie ubytovania a súvisiacich služieb a budú tiež spracované prevádzkovateľom: Predmetné osobné údaje sú potrebné v rámci predzmluvných vzťahov na uzavretie a plnenie zmluvy o poskytnutí služieb (najmä ubytovania). Zmluvné podmienky a aktuálne údaje: Podpisom tohto dokumentu potvrdzujem, že som sa oboznámil so zmluvnými podmienkami Adeli Medical Center a súhlasím s nimi. Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje sú správne a aktuálne.

[1]
Súhlas sa udeľuje na obdobie 3 rokov. Udelenie tohto súhlasu je úplne dobrovoľné. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel môžete kedykoľvek písomne odvolať a zaslať na nasledujúcu adresu zodpovednej osoby: Adeli sro, so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovensko, IČO: 35 850 655 alebo e-mailom na e-mailovú adresu: info@adelicenter.eu. V prípade odvolania súhlasu prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať vaše osobné údaje na uvedený účel. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Informácie o ochrane osobných údajov: Aktuálne informácie o ochrane a spracúvaní vašich osobných údajov, ako aj informácie o vašich zákonných právach v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov nájdete kedykoľvek na našej webovej stránke www.adelicenter.com alebo môžete získať informácie o ochrane vašich osobných údajov tamtiež Informácie o ochrane vašich osobných údajov môžete získať na telefónnom čísle +421337915900 alebo zaslaním e-mailu na adresu info@adelicenter.eu.

Naše programy

Ponúkame komplexný program pre všetky vekové kategórie.

Naše terapeutické programy sú individuálne prispôsobené potrebám našich pacientov.

Poskytnite spätnú väzbu

Nie ste prihlásený, kliknite sem a prihláste sa.


Váš odoslaný formulár sa uloží len na interné použitie a optimalizáciu. Po 2 mesiacoch od odoslania bude vymazaný.