Prihlásiť sa
Pilier 2 koncepcie ADELI

Silní spolu - zameranie na súdržnosť rodiny

Prostredníctvom druhého piliera koncepcie "Silní spolu - zameranie na súdržnosť rodiny" ponúkame komplexnú a holistickú starostlivosť o pacientov a ich rodiny. Rôzne aspekty tohto piliera pomáhajú zabezpečiť, aby sa rodiny v ADELI Medical Center cítili podporované, pochopené a v dobrých rukách.

 1. Osobný tútor

  Na stránke ADELI Medical Center je každému pacientovi a jeho príbuzným pridelený osobný opatrovateľ. Táto osoba zabezpečuje nielen najlepšiu možnú starostlivosť počas liečebného týždňa, ale je k dispozícii aj na otázky a poskytuje podporu pred pobytom a po ňom. Osobný opatrovateľ je dôležitým orientačným bodom pre celú rodinu a pomáha čo najlepšie využiť pobyt na ADELI Medical Center .

 2. Rodinní príslušníci sú vítaní

  Portál ADELI Medical Center prikladá veľký význam aktívnemu zapojeniu rodín pacientov do procesu terapie. Môžu byť prítomné počas terapie a môžu byť ubytované v bytoch centra, ktoré sú vhodné pre rodiny. Rodiny tak môžu spoločne prežívať proces terapie a vzájomne sa podporovať.

 3. Komunita s ostatnými postihnutými rodinami

  Stránka ADELI Medical Center ponúka množstvo príležitostí na výmenu skúseností a nadväzovanie kontaktov medzi postihnutými rodinami. Spoločné aktivity a podujatia podporujú kontakty medzi rodinami a umožňujú im vymieňať si skúsenosti a poznatky. Toto spoločenstvo pomáha rodinám navzájom sa podporovať a učiť sa od seba navzájom.

 4. Podpora pre príbuzných

  Centrum ADELI Medical Center si je vedomé náročnosti starostlivosti o postihnutého člena rodiny. Centrum preto ponúka príbuzným špeciálne podporné služby, ktoré im pomáhajú tieto výzvy prekonať. Patrí k nim psychologické poradenstvo, informačné podujatia a semináre na rôzne témy týkajúce sa starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím a života s nimi.

 5. Dlhodobé sprevádzanie a podpora

  Stránka ADELI Medical Center sa snaží naďalej podporovať svojich pacientov a ich rodiny aj po ukončení ich pobytu v centre. Prostredníctvom pravidelných kontrolných vyšetrení, telefonických konzultácií a výmeny informácií na sociálnych sieťach centrum zostáva v kontakte so svojimi pacientmi a sprevádza ich na ich ďalšej ceste.

 6. Začlenenie a účasť

  Stránka ADELI Medical Center sa snaží zabezpečiť, aby všetci pacienti a ich rodiny mohli žiť a učiť sa v inkluzívnom prostredí. To zahŕňa zabezpečenie bezbariérovosti centra a zohľadnenie osobitných požiadaviek a potrieb pacientov a ich rodín.

 7. Individuálne poradenstvo a plánovanie

  Personál zdravotníckeho centra ADELI je vždy k dispozícii pacientom a ich rodinám, aby im poskytol individuálne poradenstvo. Pomáhajú pri plánovaní pobytu, terapie a organizovaní voľnočasových aktivít a výletov. Táto individuálna podpora pomáha rodinám cítiť, že sú v dobrých rukách na stránke ADELI Medical Center a môžu svoj pobyt v tomto zariadení využiť naplno.

 8. Spoločné voľnočasové aktivity

  Stránka ADELI Medical Center ponúka rôzne spoločné voľnočasové aktivity pre pacientov a ich rodiny. Tieto aktivity nielenže podporujú súdržnosť a dialóg medzi rodinami, ale umožňujú aj spoločné zážitky a chvíle oddychu. Príkladom takýchto aktivít sú rodinné oslavy, spoločné výlety alebo týždenná detská diskotéka.

 9. Podpora nezávislosti a svojpomoci

  Dôležitým aspektom práce na stránke ADELI Medical Center je podpora nezávislosti a svojpomoci pacientov a ich rodín. Prostredníctvom cielených terapeutických prístupov, individuálneho poradenstva a podpory sa pacientom umožňuje rozpoznať a využívať ich vlastné schopnosti a zdroje. To im dlhodobo pomáha viesť samostatný život.

 10. Emocionálna podpora a starostlivosť

  Portál ADELI Medical Center prikladá veľký význam tomu, aby sa pri liečbe zohľadňovali nielen fyzické a kognitívne aspekty, ale aj emocionálne potreby pacientov a ich rodín. Empatická starostlivosť a profesionálna podpora zabezpečujú, aby sa rodiny cítili emocionálne ošetrené a pochopené.

Naše programy

Ponúkame komplexný program pre všetky vekové kategórie.

Naše terapeutické programy sú individuálne prispôsobené potrebám našich pacientov.

Poskytnite spätnú väzbu

Nie ste prihlásený, kliknite sem a prihláste sa.


Váš odoslaný formulár sa uloží len na interné použitie a optimalizáciu. Po 2 mesiacoch od odoslania bude vymazaný.